FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 6

Database Minutes of corporate bodies
Type FEJÉR VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1692.07.10.
Reference number 6
Place Székesfehérvár
Description Mivel a közgyűlésig, az 1692. június 19-i beiktató parancs óta rövid idő telt el, ezért annak időpontját a beiktató püspök kihirdetni nem tudta. Az új főispán majd kihirdeti azt a közgyűlést, amelynek a megyei tisztikart kell megválasztania. A főispán munkáját azzal segítették, hogy a jegyzői tisztség ellátásával – további intézkedésig – helyettesként Deáky Jánost, Győr megye esküdtjét és a győri haditörvényszék hites jegyzőjét bízták meg.
Source ARANY MAGYAR ZSUZSANNA – KLAUSZNÉ MÓRA MAGDA: FEJÉR VÁRMEGYE NEMESI KÖZGYŰLÉSÉNEK REGESZTÁI (1692–1711)

Content provider