ÖStA HKA Ungarische Gedenkbücher Bd. 383. 149r.

Reference code ÖStA HKA Ungarische Gedenkbücher Bd. 383. 149r.
Database Viennese inventory
Type GEDENKBÜCHER, UNGARISCHE REIHE
Date of Creation Bécs, 1539.03.28.
Description I. Ferdinánd utasítása Kubinyi Lénárthoz, hogy a szlavóniai harmincad ellenőrnek kinevezett Andreas Prewil (Prebill) számára folyósítsa ellenőri fizetését (latin)

Content provider