ÖStA HKA Ungarische Gedenkbücher Bd. 383. 138rv.

Reference code ÖStA HKA Ungarische Gedenkbücher Bd. 383. 138rv.
Database Viennese inventory
Type GEDENKBÜCHER, UNGARISCHE REIHE
Date of Creation Bécs, 1539.02.1.
Description I. Ferdinánd válasza Peregi Albertnek a Magyar Kamara 1539.01.30-án kelt levelére a be nem szedett dika ügyében, amelyre pedig a spanyol katonaság zsoldja miatt égetően szüksége lenne, haladéktalanul küldje ki a dikátorokat, Ország László az uralkodó kezéhez küldött 400 ft-t dika gyanánt, PS hajtsa be Komanitsch Tamás esztergomi provizoron az esztergomi érsek által fizetni köteles 600 ft-t. [orig. példánya MOL E 21 Benignae resolutiones 1539.II.1.]

Content provider