ÖStA HKA Ungarische Gedenkbücher Bd. 383. 1v

Reference code ÖStA HKA Ungarische Gedenkbücher Bd. 383. 1v
Database Viennese inventory
Type GEDENKBÜCHER, UNGARISCHE REIHE
Date of Creation f.V. prox. post S. Cathar. Bécs, 1534.
Description Litterae commissionis Gerendi Miklós erdélyi püspök, kincstartó és Penmflinger István kamarai prefektus számára, hogy Thurzó Elek és Szalaházi Tamás kötelezvényére Csézi András esztergomi prépost által kölcsönadott 662 magyar arany, mai értékén 1093 f-t fejében, amelyből 100 ft-t már Szalaházi püspök visszadott, a prépost az esztergomi káptalan birtokai közül Hont megyei Zebelles, Nempthi és Gerk birtokok hadiadójából évi 100 ft-t kap, míg az összeg le nem fogy (latin más.)

Content provider