ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 3. Fasc. 4a. fol. 257r-267v

Reference code ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 3. Fasc. 4a. fol. 257r-267v
Database Viennese inventory
Type ÖSTERREICHISCHE AKTEN NIEDERÖSTERREICH
Date of Creation 1552.10.10
Description Az alsó-ausztriai rendek tartománygyűlésen benyújtott panaszlevele I. Ferdinándnak, kérve a problémák orvoslását. Szóba kerül a határok megvédése a töröktől, vámügyek, a bécsi erdőn átvezető utak biztosítása, a jobbágyok robotkötelezettsége, stb. Nyelv: német

Content provider