ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 3. Fasc. 4a. fol. 236r-247v

Reference code ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 3. Fasc. 4a. fol. 236r-247v
Database Viennese inventory
Type ÖSTERREICHISCHE AKTEN NIEDERÖSTERREICH
Date of Creation 1555.01.20. előtt
Description Az alsó-ausztriai rendek második válasza Miksa főhercegnek az apja nevében az ausztriai tartományi gyűlésen előadott előterjesztésre a határok a töröktől való megvédése tárgyában. Tartozások Győr, Pápa, Tata, Devecser, Csesznek, Vázsony, Tihany és Komárom katonasága felé. A győri huszárok felé 1554.03.01-jén fennálló 23.000 forintos tartozás. Érk.: 1555.01.20. Nyelv: német

Content provider