ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 3. fol. 370rv, 373v

Reference code ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 3. fol. 370rv, 373v
Database Viennese inventory
Type ÖSTERREICHISCHE AKTEN NIEDERÖSTERREICH
Date of Creation 1543.01.26. előtt
Description Bruck an der Leitha város tanácsának levele I. Ferdinándhoz és az alsó-ausztriai kormánytanácshoz. 4000 forintért bérbe vették Bruck azon tizedeit, amelyek a győri püspökség területén vannak, ezt a mellékelt irattal bizonyítják. Ám most Újlaki Ferenc helytartótól 15. napra bírósági idézést kaptak. Tiltakoznak ez ellen, mivel Bruck városa őfelsége kamarájának birtoka, így őfelsége kell, hogy bíráskodjon felettük. Kérik, hogy őfelsége írjon a magyar helytartónak és vegye kezébe ezt az ügyet. Nyelv: német

Content provider