ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 3. fol. 369rv, 374v

Reference code ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 3. fol. 369rv, 374v
Database Viennese inventory
Type ÖSTERREICHISCHE AKTEN NIEDERÖSTERREICH
Date of Creation Bécs, 1543.01.26
Description Az alsó-ausztriai kormánytanács jelenti I. Ferdinándnak, hogy Bruck an der Leitha városvezetése azt panaszolta nekik, hogy Bruck azon tizedei ügyében, amelyek a győri püspökséghez tartoznak, és amelyeket őfelsége nekik elzálogosított, a magyarországi helytartó bíróság elé idézte őket. A kancellárhoz fordultak. Az ügy érintheti Hans von Weispriachot és Bernhard Beheim kamargrófot. Nem tudnak másra gondolni, mint hogy Sigmund von Herbersteint, Moriz von Fürstöt, Leonhard von Harrachot és másokat, akiknek a győri püspökség javaiból elzálogosítottak, hasonlóképp felkerestek. Az üggyel kapcsolatban azt tanácsolják, hogy őfelsége utasítsa a magyar kormánytanácsot az ilyesfajta idézések elhagyására. Hátlapján 1543. február 9-én Nürnbergben kelt beleegyező nyilatkozat őfelségétől. Nyelv: német

Content provider