ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 3. fol. 326rv

Reference code ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 3. fol. 326rv
Database Viennese inventory
Type ÖSTERREICHISCHE AKTEN NIEDERÖSTERREICH
Date of Creation Bécs, 1540.06.23
Description A királynéi főudvarmester és a tanácsosok levele Anna királynéhoz a néhai udvari káplánnak: Brandorffer avagy Schlemmer Benedeknek a rokona, Prandorffer Tamásnak az örökséget érintő ügyében. Beszámolnak a Nagyszombat és Bakabánya által kiállított oklevelekről. Nyelv: német

Content provider