ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 3. fol. 321r

Reference code ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 3. fol. 321r
Database Viennese inventory
Type ÖSTERREICHISCHE AKTEN NIEDERÖSTERREICH
Date of Creation Nagyszombat, 1540.06.15
Description Nagyszombat városa előtt prandorfi Schlemer Balázs concivis a városvezetéssel konzultálva vallja, hogy fivére, néhai Prandorfer, más néven Schlemer Benedek királynéi káplán jogos örököseként az örökséget megosztja atyjafiával, nemes prandorfi Pranderdorfer Tamással. Nyelv: latin

Content provider