ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 3. fol. 242r-250v

Reference code ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 3. fol. 242r-250v
Database Viennese inventory
Type ÖSTERREICHISCHE AKTEN NIEDERÖSTERREICH
Date of Creation Bécs, 1545.11.07
Description Készítette: Oláh Miklós zágrábi püspök, Ulrich Freiherr von Eitzing, Ruprecht Haller von Hallerstain, Georg Krabath von Sparrendorf. Sigmund Vierher Bruck an der Leitha-i vámtiszt számadása (Maut unnd unngelts Einemen unnd Außgaben) 1543.01.01-1543.12.31. A fol. 243v-n említenek egy Mária királyné parancsára, magyaróvári útra eszközölt kifizetést. A fol. 248v-249r-en említenek egy, Mária királyné Magyaróváron, 1543. máj. 7-én kelt parancsára, a néhai Szentgyörgyi és Bazini Kristóf gróf özvegyének, Elisabeth zu Salm grófnőnek eszközölt kifizetést, ezt követően pedig említenek egy, Elisabeth zu Salm grófnőtől átvett 400 forintos összeget. Az egyes tételek margóján a számvevő feljegyzései olvashatók. Nyelv: német

Content provider