ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 3. fol. 164r-165v

Reference code ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 3. fol. 164r-165v
Database Viennese inventory
Type ÖSTERREICHISCHE AKTEN NIEDERÖSTERREICH
Date of Creation 1539.10.27. előtt
Description Longin von Puechaim köszönetet mond I. Ferdinándnak az ellene folyó hűtlenségi eljárás megszüntetéséért és élete végéig tartó szolgálatot ígérve birtokokat kér. Visszakéri öt, a szalónaki uradalomhoz tartozó sajátbirtokát (fünf Aigen zu der herrschafft Släning gehörig], amelyekről azt állítja, hogy nem néhai felesége (Barbara Baumkircher) révén jutott hozzájuk, hanem atyai öröksége részét képezik. A Szalónak ügyeit intéző biztosok 1539. okt. 1-i kérvényére válaszul megígérték neki ügye elintézését, de Újlaky Ferenc magyar kancellár azt közölte vele, hogy előbb a főbb ügyeket kell elintéznie. Kéri őfelségét, hasson oda, hogy visszakaphassa e birtokait. Emellett őfelsége lekötelezné, ha a néhai felesége révén birtokolt szalónaki uradalomért is kárpótolná. Nyelv: német

Content provider