ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 3. fol. 106r-107v

Reference code ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 3. fol. 106r-107v
Database Viennese inventory
Type ÖSTERREICHISCHE AKTEN NIEDERÖSTERREICH
Date of Creation Bécs, 1537.05.04
Description Az alsó-ausztriai kormánytanács felterjeszti I. Ferdinándnak Wolf Maull alsó-ausztriai piacfelügyelő (Hanndsgraf in Osterreich unndter der Enns) jelentését a Magyarországról érkező marhaimport és -kereskedelem körüli bonyodalmakról: az osztrák kereskedők marháit Székesfehérvárnál Szapolyai (vom Weida), Török Bálint és a tatai kapitány lefoglalta, a határon pedig Bakics Pál és mások cselekedtek hasonlóképp. Emiatt senki nem mer Magyarországra menni marhakereskedelmi célból. A árak emelkedésének megakadályozása céljából kérik őfelségét, hogy parancsolja meg Bakicsnak és az őfelségéhez hű [magyarországi] alattvalóknak, hogy ne okozzanak további károkat az Ausztriába tartó marhahajtóknak. Nyelv: német

Content provider