ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 3. fol. 90rv

Reference code ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 3. fol. 90rv
Database Viennese inventory
Type ÖSTERREICHISCHE AKTEN NIEDERÖSTERREICH
Date of Creation Szalónak, 1537.05.08
Description Longin von Puechaim Jurisics Miklós kőszegi báróhoz. Beszámol a szalónaki vár átadásának ügyében folyt egyeztetésekről és egy kis haladékot kér lánya miatt. Nyelv: német

Content provider