ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 3. fol. 81r-82v

Reference code ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 3. fol. 81r-82v
Database Viennese inventory
Type ÖSTERREICHISCHE AKTEN NIEDERÖSTERREICH
Date of Creation Szalónak, 1537.03.10
Description Longin von Puechaim Jurisics Miklós kőszegi báróhoz. El szeretné érni Szalónak vár átadásának elhalasztását március 19-re. Tájékoztatja a [Hans] von Weispriachhal való tárgyalásról, panaszolja Weispriach eljárását. A vár átadásáért cserébe, mivel az zálogbirtoka, biztosítékot kér. Nyelv: német

Content provider