ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 3. fol. 79r-80v

Reference code ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 3. fol. 79r-80v
Database Viennese inventory
Type ÖSTERREICHISCHE AKTEN NIEDERÖSTERREICH
Date of Creation Prága, 1537.03.02
Description I. Ferdinánd Jurisics Miklós kőszegi báróhoz. Elküldi neki Longin von Puechaim Szalónak várkastély átadása ügyében kelt levelét, és az erre adott királyi választ. Parancsot ad Jurisicsnak, hogy miképpen kell intéznie [Hans] von Weispriachhal együtt az átvételt. - Fogalmazvány Nyelv: német

Content provider