ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 2. fol. 155r-158v

Reference code ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 2. fol. 155r-158v
Database Viennese inventory
Type ÖSTERREICHISCHE AKTEN NIEDERÖSTERREICH
Date of Creation [1527?]
Description Ismeretlen folyamodványa I. Ferdinándhoz. Hivatkozik arra, hogy szolgálta I. Miksát a Velence elleni háborújában, ott súlyosan megsebesült és egy év egy hónapot töltött a velenceiek fogságában, I. Miksa pedig a halála előtt azt mondta neki, hogy a Michael von Eytzingtől visszaszerzett retzi uradalmat élete tartamára elzálogosítja neki 10 ezer forintért. Miksa halála miatt azonban nem kapta meg a birtokot, sem pedig a szolgálatáért járó pénzösszeget. Továbbá V. Károly 1526 előtt Dürnstein várát és uradalmát adósságai miatt átadta neki, tehát most már kifizették. Cáfolja azokat a valótlan híreszteléseket, miszerint Szapolyai János oldalára állt. Kéri, hogy vagy hagyják meg a kezén Dürnsteint, vagy fizessék ki a zálogösszegét és a többi tartozást. A fol. 156r-től kezdve megváltozik az íráskép. Nyelv: német

Content provider