ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 2. fol. 39-44v

Reference code ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 2. fol. 39-44v
Database Viennese inventory
Type ÖSTERREICHISCHE AKTEN NIEDERÖSTERREICH
Date of Creation s.d. [1525]
Description Kivonatok a magyar-osztrák határtérséggel foglalkozó 1323., 1328., 1372., 1411., 1412., 1491., 1492., 1506., 1463. és 1464. évi oklevelekből. Az 1492. évi irathoz azt jegyezték fel, hogy az egy latin nyelvű pergamenfüzet az az évi statútumokkal (minden bizonnyal országgyűlési határozatok). Az 1506. évi egyik oklevél Szentgyörgyi és Bazini Kristóf kötelezvénye I. Miksának, hogy Óvár, Nezsider, Schoben (Dévény?) és Köpcsény nevű várait mindig megnyitja neki és embereinek, a másik Szentgyörgyi és Bazini Kristóf és Péter kötelezvénye minden váruk megnyitására. 1463: Hans von Königsberg végrendelete Bernhard Starhemberg lányának: Hedvignek a javára. 1463: pergamen urbárium, 1464: III. Frigyes hozzájárulása a Prellnkhierchen várkastélyát és Trißramperg falut érintő hagyományozáshoz. Nyelv: német, DL-DF: nincs

Content provider