ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 2. fol. 36rv

Reference code ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 2. fol. 36rv
Database Viennese inventory
Type ÖSTERREICHISCHE AKTEN NIEDERÖSTERREICH
Date of Creation 1525.11.16
Description Az alsó-ausztriai alhelytartó az idő rövidségére való hivatkozással elutasítja II. Lajos azon felvetését, hogy Szent András napján kerüljön sor Sopronban a határviszályok megtárgyalására. - Fogalmazvány Nyelv: német, DL-DF: nincs

Content provider