ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 2. fol. 12r-15v

Reference code ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 2. Fasc. 2. fol. 12r-15v
Database Viennese inventory
Type ÖSTERREICHISCHE AKTEN NIEDERÖSTERREICH
Date of Creation s.d. [1523-1524]
Description Az osztrák alattvalók által I. Ferdinándnak a Sopronba küldött követei útján beterjesztett sérelmek Borsmonostor ügyében, Szentgyörgyi és Bazini gróf ellen. Johann Lamberg ausztriai birtokainak megtámadása miatt, a Bajorországból az ausztriai vásárokra érkezett elfogott kereskedő ügyében, Weispriachné és Trenka (Terniko) György harca ügyében, a Szécsi Tamás, Bánfi [Jakab] és a krapinai kapitány részéről érkező támadások ügyében, a szökevény bécsi polgár, Georg Dulther Óvárra szökése miatt, bizonyos latrok (az Újlaki Lőrinc herceg pártfogásában lévő Walitzko Pál és mások) miatt és más kereskedők ügyében. Nyelv: latin, DL-DF: ? (Hasonlóságot mutat az Ungarische Akten Allgemeine Akten Fasc. 2. Konv. D. fol. 71-76. ügyleírásával, azonban ezt, a Hungaricana szerint 1524.02.09-re datált oklevelet nem találtam meg e dátum alatt a Hungaricana-ra feltöltött oklevelek között.) A pontokat kivonatolta Házi Jenő: Határszéli viszályaink az osztrákokkal a Jagellók uralkodása alatt. A Bécsi Magyar Történeti Intézet Évkönyve 1, (1931) 64-65. Itt az iratot 1523-ra keltezte.

Content provider