ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 1. Fasc. 1. fol. 299r-300v

Reference code ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 1. Fasc. 1. fol. 299r-300v
Database Viennese inventory
Type ÖSTERREICHISCHE AKTEN NIEDERÖSTERREICH
Date of Creation Bécs, 1520.07.27
Description Sigmund Schnaitpeck elismervénye a Lajta menti Wullferstorf-ban (talán Wilfleinsdorffal azonosítható) lévő udvarháza (Hoff) és annak tartozékai (köztük 36 hold szántó és egy üres házhely a trautmansdorfi plébánia közelében), egy magyar területen, a Lajta-hegység alatti Hof mezővárosban lévő udvarház és tartozékai, továbbá a császártól bírt ausztriai (sarasdorfi és trautmannsdorfi) hűbérbirtokai eladásáról Hans Treÿtlkhoffnak. Tanúk: Hans Schadner és Hans Kuchler bécsi városi tanácsosok. - Másolat Nyelv: német, DL-DF: nincs

Content provider