ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 1. Fasc. 1. fol. 195rv

Reference code ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 1. Fasc. 1. fol. 195rv
Database Viennese inventory
Type ÖSTERREICHISCHE AKTEN NIEDERÖSTERREICH
Date of Creation Neudau, 1502.10.09
Description Szentgyörgyi Kristóf gróf és felesége, Elisabeth von Neidberg (Neyperg) kéri Dietrich Pernnet, hogy a szolgálat közben elszenvedett károkról korábban neki küldött négy levelet, amelyek egyike őfelsége (I. Miksa) reverzálisa Pölau és Wachsenegg (Waxnekch) kastélyokról és két adóslevél Paul von Liechtenstein felé, aki őfelsége innsbrucki kormányszékének marsallja, azok tartalmát megértve saját pecsétjével megpecsételve küldje vissza a kancelláriába. Nyelv: német, DL-DF: Vö.: DF 258323

Content provider