ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 1. Fasc. 1. fol. 118v-119v

Reference code ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 1. Fasc. 1. fol. 118v-119v
Database Viennese inventory
Type ÖSTERREICHISCHE AKTEN NIEDERÖSTERREICH
Date of Creation Worms, 1495.08.04
Description I. Miksa parancslevele ifj. Vitéz János veszprémi püspök, a bécsi püspökség adminisztrátorának, királyi tanácsosának. A bécsi egyetem vezetése jelentette neki, hogy a püspök nem tartja tiszteletben az egyetem jogait, és beleavatkozott bizonyos kanonoki javadalmak betöltésébe. Az uralkodó utasítja Vitézt, hogy hagyjon fel ezzel a jogtalan eljárással. Nyelv: latin, DL-DF: nincs

Content provider