ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 1. Fasc. 1. fol. 43rv

Reference code ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 1. Fasc. 1. fol. 43rv
Database Viennese inventory
Type ÖSTERREICHISCHE AKTEN NIEDERÖSTERREICH
Date of Creation h. n., 1526.12.17-1564.07.25
Description Leonhart Prowenndl soproni polgár folyamodványa I. Ferdinándhoz. Panaszolja, hogy Bécs korábbi városbírója, Ulrich Khuckh három évvel korábban a városi szabadságjogok ellenére jogtalanul és dicstelenül a házából elvett egy aranykoronát, amelyet Wolfgang Treuenn-nek adott el 600 forintért, habár az 1400 forintos becsértékkel bírt, neki pedig 3000 forintba kerülne a visszavásárlása, mint azt korábbi kérvényében már említette. Kéri, hogy ebben az ügyben hozzanak számára kedvező ítéletet. Nyelv: német, DL-DF: -

Content provider