ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 1. Fasc. 1. fol. 8r-12v

Reference code ÖStA HHStA Länderabteilungen Österreichische Reihe Niederösterreich Kt. 1. Fasc. 1. fol. 8r-12v
Database Viennese inventory
Type ÖSTERREICHISCHE AKTEN NIEDERÖSTERREICH
Date of Creation Berchtoltzdorff, 1439.12.01
Description V. Frigyes osztrák herceg megígéri az ausztriai rendeknek, hogy Albert király halála után az ő legutóbb tett, és Magyarországról Bécsbe küldött végakaratának, a rendekkel történt novemberi egyeztetésen történt megállapodások és a korábbi osztrák hercegek által adott szabadságjogok alapján fogja átvenni Alsó- és Felső-Ausztria kormányzását. Mivel Albert király arról rendelkezett, hogy országait és tartományait egy kézbe kell átörökíteni, meg kell várni, hogy a királyné fiút fog-e szülni. Amennyiben igen, a fiú gyámság alá fog kerülni, amennyiben nem, Frigyes és öccse, Albert herceg veszik át a két tartományt. Nyelv: német, DL-DF: nincs

Content provider