ÖStA HHStA Ungarische Akten Miscellanea Fasc. 421. Aus der Hofbibliothek 1528-1605 Konv. B. 1582-1605 fol. 46-47.

Reference code ÖStA HHStA Ungarische Akten Miscellanea Fasc. 421. Aus der Hofbibliothek 1528-1605 Konv. B. 1582-1605 fol. 46-47.
Database Viennese inventory
Type UNGARISCHE AKTEN MISCELLANEA
Date of Creation 1603.10.20. Prága
Description Rudolf király Mátyás főherceghez némely magyar egyházi és világi hivatalok betöltéséről, ebben Thurzó Kristófot szepesi főispáni kinevezése alkalmával mint Mátyás pohárnokát említi, Dóczy Andrást barsi főispánság kapcsán Miksa főherceg kamarásának nevezi – Rudolf an Erzherzog Matthias über Verleihung geistlichen Beneficien und welticher Ämte (orig. latin, a Magyar Kancellária kiadványa Himmelreich titkár aláírásával)

Content provider