ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 2837

Database Minutes of corporate bodies
Type ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1563.08.04.
Reference number 2837
Place Zemplén
Description Sztáray János (egregius) bejegyeztette, hogy Eödönffy András (egregius) az alábbiakat jelentette ki itt, a törvényszék színe és a vármegye közönsége előtt: azt a puszta jobbágyhelyet, amelynek a kaszáló rétjét Bánffy Gábor (egregius) a maga számára kaszáltatta le, a nevezett Eödönffy András már korábban neki – tudniillik Sztáray Jánosnak – adta.
Source TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563

Content provider