ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 2835

Database Minutes of corporate bodies
Type ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1563.08.04.
Reference number 2835
Place Zemplén
Description A vármegye közönsége a következő statutumot alkotta: azokat az elbúcsúztatott jobbágyokat, akiknek az ügye visszakövetelésben vagy fellebbezésben van, az országgyűlés befejeztéig sem személyükben, sem pedig vagyonukban nem szabad akadályozni, hanem a törvénycikkelyekben megszabott és meghatározott büntetés terhe alatt meg kell tartani őket korábbi szabadságaikban.
Source TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563

Content provider