ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 2826

Database Minutes of corporate bodies
Type ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1563.07.21.
Reference number 2826
Place h.n.
Description Magdolna asszony, Körtvélyessy Pál (nobilis) házastársa számára kiadatott az első intésről való levél Dereghnyey Mihály ellen; az intés tárgya valamely Szalók possessióban fekvő birtokrész, amelyet Rákóczi Mihály (nobilis) íratott rá zálog címén a nevezett Dereghnyey Mihályra, jóllehet az egyformán megilleti a mondott Magdolna asszonyt és Rákóczi Mihályt.
Source TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563

Content provider