ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 2824

Database Minutes of corporate bodies
Type ZEMPLÉN VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1563.07.21.
Reference number 2824
Place h.n.
Description Nagymihályi János (nobilis) protestációt terjeszt elő, amely szerint ő az elmúlt napokban egy tanúkihallgatás elvégzésére kihívta a törvényszékből Bánóczy Miklós szolgabírót, valamint Kamonyay Tamás és Gatályi András esküdteket (nobiles) – illetve kérte a nevezettek kiküldését a mondott célra –, ők azonban a kérésnek nem tettek eleget és nem végezték el a vizsgálatot; sőt, Gatályi András két alkalommal is: egyszer Gatály possessióban, a saját házánál, egyszer pedig Körtvélyes possessióban rút szidalmakkal illette a protestáló egyik szervitorát.
Source TÓTH PÉTER: ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEINEK REGESZTÁI II. 1561–1563

Content provider