BORSOD VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 2202

Database Minutes of corporate bodies
Type BORSOD VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Reference number 2202
Description Az kiknek jobbágyi az én földemre mentek hatalmasul. Ományi Máté jobbágya, Fodor Borlobás harmad magával, Fodor Balázs, Fodor Bálint. Az Terenyei Albertné jobbágya, Both András fia János. Horváth Mihályné jobbágya, Kovács Bertalan másod magával, Kovács Péterrel, az kik az én földemen az én szolgámat leverték, kinek az fülét is ketté vágták, az ajakát is, süvege még ez nap is nálok vagyok. Ezek mívelték énrajtam az hatalmat.
Source TÓTH PÉTER: BORSOD VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI ÉS TÖRVÉNYSZÉKI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1569–1578

Content provider