BORSOD VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 2

Database Minutes of corporate bodies
Type BORSOD VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Date of assembly 1569.03.23.
Reference number 2
Description Karácsondy Bornemissza János érdekében Bárius […] ellen kijelentette, hogy kész a pervisszaűzés és tiltakozással követelte az apjától […] hogy a Szarvadi rész nevezetű részbirtokot adassa vissza, mivel azt az alperes apja hatalmaskodással foglalta el. [Az alperes] kijelentette, hogy a mondott birtokrész nem hatalmaskodás útján foglaltatott el és nem illeti meg a felperest, s bizonyítani fogja, hogy apja megfelelő jogcímen birtokolta és következésképpen ő is, a kereset tehát indokolatlan. Ha nem akarják őt megtartani azon jószágok birtokában, akkor más helyen követel jószágokat, ahol békességesen birtokolhat.
Senyey a felperes érdekében válaszol és követeli kiadni a már meghozott ítéletet, mivel bizonyított.
A törvényszék azt az ítéletet hozta, hogy az alperes bizonyítsa a megfelelő jogcímet. Az alperes szolgabírót és esküdtet – Csécsyt és Mátyus Imrét – kért.
Source TÓTH PÉTER: BORSOD VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI ÉS TÖRVÉNYSZÉKI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1569–1578

Content provider