BORSOD VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 2230

Database Minutes of corporate bodies
Type BORSOD VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Reference number 2230
Description Az 1574. esztendőben, Húsvét legszentebb ünnepe (április 3-a) táján Török András (egregius), Putnok castellum parancsnoka megbízást adva a Borsod vármegyei Kaza possessióban, valamint Kálló possessióban lakó jobbágyoknak, név szerint Pásztor Benedeknek, Kiss Ferencnek és Faragó Lőrinc (providus) fiának, Faragó Lukácsnak, e nevezett jobbágyok Tapolcsány possessióból titkon más birtokra költöztették a nevezett Faragó Lőrincet összes dolgaival megrakott szekerekkel, s ekkor elvitték a felperes Daróczy Máté egy borjas tehenét is, a bírót pedig nyomorult halállal meg akarták ölni. Ezenfelül a mondott Kállóban lakó Kiss Lőrinc a nevezett Török Andrással együtt a vármegye törvényszékén rátámadt Daróczy Mátéra.
Az 1575. esztendőben, a Dorottya ünnepe utáni szerdán (február 9-én) adta elő Daróczy Fülöp a vármegye által kiadott prókátort valló levéllel Daróczy Máté, mint felperes érdekében. Ez a mondat a cédula hátoldalán olvasható. 233
Source TÓTH PÉTER: BORSOD VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI ÉS TÖRVÉNYSZÉKI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1569–1578

Content provider