BORSOD VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 2224

Database Minutes of corporate bodies
Type BORSOD VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Reference number 2224
Description Anno 1574. die X. Julii. Batha Bálint intette Koncz Benedeket, ismét Pelbárth Benedeket, hogy melléje álljanak és pénzt adjanak az Barátok földe megváltására, mert 25 aranyat kell letenni székbe, és ti is álljatok mellém, költségemet adjátok meg, én veletek közlöm, csak ti is tegyétek le most, mert most kell, mert ha most le nem teszitek és ha mellém nem álltok, azután ha leteszem én, és ha kezemben leszen az föld, én is nem veszlek mellém. De most lássátok, ím ti lesztek az oka, hogy most nem állotok mellém, azért bűnt reám ne vessetek. Énvelem Hoczman Istvánnal így kínáltatta és intette, de Koncz Benedek az választ tevé: énnekem nincs most arra való pénzem, hanem ám váltsd meg és éljed. Pelbárt Benedek is ugyanezen választ tevé, mint Koncz Benedek.
321 Koncz Benedek és Pelbárth Benedek protestációt terjeszt elő, amely szerint letennék és kifizetnék a birtokrészükért a pénzt. A papírdarab hátoldalán olvasható ez a bejegyzés, kétszer is, amelyek közül az első át van húzgálva. 229
Source TÓTH PÉTER: BORSOD VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI ÉS TÖRVÉNYSZÉKI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1569–1578

Content provider