BORSOD VÁRMEGYE jegyzőkönyvei - 2221

Database Minutes of corporate bodies
Type BORSOD VÁRMEGYE jegyzőkönyvei
Reference number 2221
Description Kovács Ferencz neve Bellény György jobbágyának, ki Bellényből szökve ment el, egy árvát is vitt el vele, kinek Kovács István neve, Kovács Gergely fia. Ezeknek articulus szerint való megkéretésére bírót, esküdtet kell kikérni. Miskollczon vannak, Sike András házában, Török Ferencznétől kell kéretni az tiszttartó által.
Source TÓTH PÉTER: BORSOD VÁRMEGYE KÖZGYŰLÉSI ÉS TÖRVÉNYSZÉKI JEGYZŐKÖNYVEI I. 1569–1578

Content provider