HU BFL - IV.1411.b - 1873 - 01692 - Bössl

Reference code HU BFL - IV.1411.b - 1873 - 01692 - Bössl
Database Chancery (guardianship of the orphans) cases
Title of archival unit IV.1411.b - A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros Árvaszékének (1873-1875 Budapest Székesfőváros Tanácsának, mint gyámhatóságnak) iratai. Általános iratok
Type hagyatéki ügy
Year 1873
Reference number 01692
Description Bössl Jánosnak volt végrendelete, de az az ügyiratban nem található meg.
magyar
Participant
Name Bössl János
Role in affair örökhagyó
Date of event 1873.01.28.
Status/occupation könyvkötőmester
Significant document types Hagyatéki leltár: van

Name Bössl Jánosné Reiter Terézia
Role in affair Bössl János örökségének haszonélvezője
Date of event 1873.01.28.
Status/occupation könyvkötőmester özvegye

Content provider