HU BFL - IV.1411.b - 1873 - 01969 - Pichler

Reference code HU BFL - IV.1411.b - 1873 - 01969 - Pichler
Database Chancery (guardianship of the orphans) cases
Title of archival unit IV.1411.b - A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros Árvaszékének (1873-1875 Budapest Székesfőváros Tanácsának, mint gyámhatóságnak) iratai. Általános iratok
Type gondnoksági ügy
Year 1873
Reference number 01969
Description Pichler vezérnév alatt több Henzel Sándor gondnoksága alatt álló cs. kir. tiszt ügyirata található.
- gondozási számlák (Curatels Rechnung): 1871, 1872 és 1873. évekre
- Schwartzer Ferenc budai magán elme- és ideggyógyintézetének kimutatása az intézetben ápolt cs.kir. hivatalnokokról és katonákról (1875)
- további számlák - kizárólag Pichlerre vonatkozóan: 1866, 67, 1870
- orvosi szakvélemény Pichlerről: 1869
magyar, német
Participant
Name Pichler József
Role in affair gondnokolt
Date of event 1871-1875
Status/occupation cs. kir. hadbíró kapitány (nyug.)

Name Reich Frigyes reichenheimi
Role in affair gondnokolt
Date of event 1871-1875
Status/occupation cs. kir. tiszt (nyug.)

Name Henczel Sándor
Role in affair gondnok
Date of event 1871-1875
Status/occupation cs. kir. kapitány

Name Starcevic Vince
Role in affair gondnokolt
Date of event 1871-1875
Status/occupation cs. kir. hadnagy

Name Kappel Károly
Role in affair gondnokolt
Date of event 1871-1875
Status/occupation cs. kir. tiszt

Name Cseppa Károly
Role in affair gondnokolt
Date of event 1871-1875
Status/occupation cs. kir. tiszt (nyug.)

Content provider