HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 09042 - Brandhuber

Reference code HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 09042 - Brandhuber
Database Chancery (guardianship of the orphans) cases
Title of archival unit IV.1411.b - A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros Árvaszékének (1873-1875 Budapest Székesfőváros Tanácsának, mint gyámhatóságnak) iratai. Általános iratok
Type hagyatéki és gyámsági ügy
Year 1874
Reference number 09042
Description Brandhuber János hagyatéki ügyében becsatolva megtalálható 1850-ben elhunyt apja, Brandhuber György végrendelete (1850).
- ingatlan-értékbecslés, 1860 (Országút 205. sz. ház)
- ingóság-árverési jegyzőkönyv, 1858
magyar
Participant
Name Brandhuber János
Role in affair örökhagyó
Place of birth Buda
Date of Birth 1818 körül
Date of event 1858.02.23.
Status/occupation hivatalszolga (cs.kir.orsz.pénzügyi igazgatóság, Nagyvárad)
Religion róm.kat.
Address/Location Nagyvárad Pecze u. 221/43. lakhely
Buda Kálvária u. 84. házingatlan, szőlő
Significant document types Végrendelet: nincs Hagyatéki leltár: van Halálesetfelvétel: van

Name Brandhuber Anna kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Hoffer Borbála
Place of birth Buda
Date of Birth 1837.05.15.
Date of event 1858.02.23.
Religion róm.kat.
Address/Location Buda Országút 205. lakhely, házingatlan
Budapest II. Víziváros 583. lakhely

Name Brandhuber Károly
Role in affair örökös
Date of event 1858.02.23.
Status/occupation polgári fésűsmester
Address/Location Buda Országút 205. lakhely, házingatlan

Name Brandhuber György
Role in affair örökhagyó
Date of event 1850
Status/occupation pénztárszolga (Budai Kir. Kamara)
Religion róm.kat.
Address/Location Buda Országút 205. házingatlan
Significant document types Végrendelet: van Hagyatéki leltár: nincs Halálesetfelvétel: nincs

Content provider