HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 05435 - Kurucz

Reference code HU BFL - IV.1411.b - 1874 - 05435 - Kurucz
Database Chancery (guardianship of the orphans) cases
Title of archival unit IV.1411.b - A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Budapest Székesfőváros Árvaszékének (1873-1875 Budapest Székesfőváros Tanácsának, mint gyámhatóságnak) iratai. Általános iratok
Type hagyatéki és gyámsági ügy
Year 1874
Reference number 05435
Description Kurucz-vezérnév alatt elkülöníthető ügyek:
- Kurucz Vencel és Kurucz Vencelné sz. Várallyai Zsuzsanna együttesen kezelt hagyatéki ügye, valamint kisk. Kun Amália, Róza, József, Ilona, Kálmán és Erzsébet, illetve kisk. Bereczky Emma (Éva), Sándor és József gyámsági ügye (1863,1869);
- Kurucz Vince hagyatéki ügye (1871);
- kisk. Kun Sándor hagyatéki és kisk. Kun Amália, Róza, József, Ilona, Kálmán és Erzsébet gyámsági ügye (1876).
Kurucz Vencel és neje hagyatéki ügyében Weiser Károly közjegyző járt el. A hagyatéki vagyon kezelésével kapcsolatos vagyongondnoki számadások között ingatlankezelési iratok (VIII. Kőrisfa u. 33. sz. ház):
- bevétel-kiadás (1881-1885),
- számlák (1881-1885),
- lakbérkimutatás (1881-1885),
- lakbérfizetési nyugták (1881-1885).
Kurucz Vince hagyatéki ügyében Steinbach István közjegyző járt el.
Kisk. Kun Sándor hagyatéki ügyében Weiser Károly közjegyző járt el.
LESZÁRMAZÁS:
Kurucz Vencel + Várallyai Zsuzsanna
*Kurucz Erzsébet + Venzán Péter
*Kurucz Zsuzsanna + Weisinger János
*Kurucz Teréz + Gáspár Mihály
* Kurucz ... + Kun Sándor
**Kun Sándor
**Kun Mária
**Kun Katalin + Hambach József
**Kun Amália
**Kun József
**Kun Ilona
**Kun Kálmán
**Kun Erzsébet
**Kun Róza
*Kurucz Vince
*Kurucz Katalin + Czettmayer
**Czettmayer Borbála + Czihál
**Czettmayer Katalin + Rottenbücher
**Czettmayer Mária + Seidl
*Kurucz Mária + Han György
**Han Rozália + Frey Nándor
**Han Katalin + Mayer
*Kurucz Anna + Bereczky József
**Bereczky Fanni
**Bereczky József
**Bereczky Sándor
**Bereczky Emma (helyesen: Éva)
magyar
Participant
Name Kun Sándor kisk.
Role in affair örökös és örökhagyó
Place of birth Budapest
Date of Birth 1854 körül
Date of event 1876.03.13.
Status/occupation lakatos segéd
Religion róm.kat.
Address/Location Budapest VIII. József u. 61. lakhely
Significant document types Végrendelet: nincs Hagyatéki leltár: van Halálesetfelvétel: van

Name Kun Mária
Role in affair örökös
Date of event 1863.12.28.
Address/Location Budapest II. Szegényház u. 9. lakhely

Name Hambach Józsefné Kun Katalin
Role in affair örökös
Date of event 1863.12.28.
Address/Location Budapest Sárkány u. 11. lakhely
Budapest Felső vámvonal u. 29. lakhely

Name Kun Amália kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Date of event 1863.12.28.
Address/Location Budapest II. Szegényház u. 9. lakhely
Budapest Üllői út 79. 4.ajtó lakhely

Name Kun József kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Date of event 1863.12.28.
Address/Location Budapest II. Szegényház u. 9. lakhely

Name Kun Ilona kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Date of event 1863.12.28.

Name Kun Kálmán kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Date of event 1863.12.28.

Name Kun Erzsébet kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Date of event 1863.12.28.

Name Kun Róza kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Date of event 1863.12.28.

Name Kurucz Vencel
Role in affair örökhagyó
Date of event 1869.05.24.
Address/Location Budapest VIII. Kőrisfa u. 515/33. házingatlan
Budapest Törökőr 294. szántó
Significant document types Végrendelet: nincs Hagyatéki leltár: nincs Halálesetfelvétel: nincs

Name Kurucz Vencelné Várallyai Zsuzsanna
Role in affair örökhagyó
Date of event 1863.12.28.
Address/Location Budapest VIII. Kőrisfa u. 515/33. házingatlan
Budapest Törökőr 294. szántó
Significant document types Végrendelet: nincs Hagyatéki leltár: nincs Halálesetfelvétel: nincs

Name Venzán Péterné Kurucz Erzsébet
Role in affair örökös
Mother's name Várallyai Zsuzsanna
Date of event 1863.12.28.
Address/Location Budapest VIII. Kőrisfa u. 14. lakhely

Name Weisinger Jánosné özv. Kurucz Zsuzsanna
Role in affair örökös
Mother's name Várallyai Zsuzsanna
Date of event 1863.12.28.
Address/Location Budapest VIII. Kőrisfa u. 14. lakhely

Name Gáspár Mihályné özv. Kurucz Teréz
Role in affair örökös
Mother's name Várallyai Zsuzsanna
Date of event 1863.12.28.
Address/Location Budapest VIII. Kőrisfa u. 14. lakhely

Name Kurucz Vince
Role in affair örökhagyó
Date of event 1871.10.24.
Significant document types Végrendelet: nincs Hagyatéki leltár: nincs Halálesetfelvétel: nincs

Name Czihálné Czettmayer Borbála
Role in affair örökös
Mother's name Kurucz Katalin
Date of event 1863.12.28.
Address/Location Budapest VIII. József u. 65. lakhely

Name Rottenbücherné Czettmayer Katalin
Role in affair örökös
Mother's name Kurucz Katalin
Date of event 1863.12.28.
Address/Location Budapest VIII. József u. 65. lakhely

Name Seidlné Czettmayer Mária
Role in affair örökös
Mother's name Kurucz Katalin
Date of event 1863.12.28.

Name Frey Nándorné Han Rozália
Role in affair örökös
Mother's name Kurucz Mária
Date of event 1863.12.28.

Name Mayerné özv. Han Katalin
Role in affair örökös
Mother's name Kurucz Mária
Date of event 1863.12.28.

Name Bereczky Fanni
Role in affair örökös
Mother's name Kurucz Anna
Date of event 1863.12.28.
Address/Location Budapest Haris bazár félem./25 lakhely

Name Bereczky József kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Kurucz Anna
Date of event 1863.12.28.

Name Bereczky Sándor kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Kurucz Anna
Date of event 1863.12.28.

Name Bereczky Emma (Éva) kisk.
Role in affair örökös és gyámolt
Mother's name Kurucz Anna
Date of event 1863.12.28.
Address/Location Budapest VI. Nagymező u. 34. 2.ajtó lakhely

Name Varga Ferencné (előbb özv. Kurucz Vincéné) Trepák Teréz
Role in affair örökös
Date of event 1863.12.28.
Address/Location Budapest Sárkány u. 12. lakhely
Budapest Sárkány u. 11. lakhely

Name Kun Sándor
Role in affair gyám
Date of event 1863.12.28.
Status/occupation képviselő
Address/Location Budapest II. Országút 241. lakhely
Budapest II. Szegényház u. 9. lakhely

Name Gáspár Mihály
Role in affair gyám
Date of event 1863.12.28.

Name Szervánszky Sándor
Role in affair gyám
Date of event 1863.12.28.
Status/occupation ügyvéd
Address/Location Budapest Fürdő u. 4. lakhely

Content provider