HU BFL - IV.1202.cc - 1705-1706 - a.a.43 - Eybel

Reference code HU BFL - IV.1202.cc - 1705-1706 - a.a.43 - Eybel
Database Chancery (guardianship of the orphans) cases
Title of archival unit IV.1202.cc - A megyei törvényhatóságok és törvényhatósági jogú városok. Pest Város Tanácsának iratai. Végrendeletek és hagyatéki leltárak /Testamenta et Inventaria/
Type hagyatéki ügy
Year 1705-1706
Reference number a.a.43
Description Eybel Michel fehérpék hagyatéki leltára. (Polgárjogot nyert 1700. január 12., származási helye Bischelsdorf in Untersteiermarkh)
Végrendelet a mutató szerint van, de az iratban nem található.
Hagyatéki leltára 1705. 12.27. örököse özvegye Gertrudis és fia Michel (7 éves)
1706. május 28-án kelt Wolff Conradt pék (polgár 1706. május 18., „Orth in Bayern” származású) és Gertrudis Eybel házassági szerződése is csatolva van.
Házuk a mai Bárczi István u. 4. helyén volt.
német
Extent 6 pagina
Participant
Name Eybel Mihály
Role in affair örökhagyó
Date of event 1705-1706
Status/occupation fehérpék
Address/Location Pest Belváros 208
Significant document types Hagyatéki leltár: van

Name Wolff Konrád
Role in affair vőlegény
Date of event 1706
Status/occupation pék
Address/Location Pest Belváros 208
Significant document types Hagyatéki leltár: van

Name Eybel Mihály
Role in affair örökös
Date of Birth 1698 körül
Date of event 1705
Address/Location Pest Belváros 208
Significant document types Hagyatéki leltár: van

Content provider