Page №2, 33 hit(s) (0.017 seconds)

21. 280306 • 1439-06-09 • Eredeti • HÉDERVÁRI LŐRINC NÁDOR
The old reference of the records: [...] archív v Levoči Pobočka Poprad Poprád város levéltára Poprád város tanácsa Oklevelek U 922
22. 280307 • 1439-06-09 • Eredeti • HÉDERVÁRI LŐRINC NÁDOR
The old reference of the records: [...] archív v Levoči Pobočka Poprad Poprád város levéltára Poprád város tanácsa Oklevelek U 922
23. 280308 • 1439-06-09 • Átírás 1440 • HÉDERVÁRI LŐRINC NÁDOR
The old reference of the records: [...] archív v Levoči Pobočka Poprad Poprád város levéltára Poprád város tanácsa Oklevelek U 922
24. 280311 • 1439-06-09 • Átírás 1505 • HÉDERVÁRI LŐRINC NÁDOR
The old reference of the records: [...] archív v Levoči Pobočka Poprad Poprád város levéltára Poprád város tanácsa Oklevelek U 922
25. 280312 • 1439-06-09 • Átírás 1504 • HÉDERVÁRI LŐRINC NÁDOR
The old reference of the records: [...] archív v Levoči Pobočka Poprad Poprád város levéltára Poprád város tanácsa Oklevelek U 922
26. 280311 • 1439-10-06 • Átírás 1505 • HÉDERVÁRI LŐRINC NÁDOR
The old reference of the records: [...] archív v Levoči Pobočka Poprad Poprád város levéltára Poprád város tanácsa Oklevelek U 922
27. 280308 • 1440-05-10 • Eredeti • SZEPESI KÁPTALAN
The old reference of the records: [...] archív v Levoči Pobočka Poprad Poprád város levéltára Poprád város tanácsa Oklevelek U 922
28. 280309 • 1497-11-24 • Eredeti • LŐCSE VÁROS
The old reference of the records: [...] archív v Levoči Pobočka Poprad Poprád város levéltára Poprád város tanácsa Oklevelek U 922
29. 280310 • 1497-11-24 • Eredeti • LŐCSE VÁROS
The old reference of the records: [...] archív v Levoči Pobočka Poprad Poprád város levéltára Poprád város tanácsa Oklevelek U 922
30. 280312 • 1504-10-13 • Átírás 1509 • ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
The old reference of the records: [...] archív v Levoči Pobočka Poprad Poprád város levéltára Poprád város tanácsa Oklevelek U 922
31. 280311 • 1505-10-10 • Eredeti • ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
The old reference of the records: [...] archív v Levoči Pobočka Poprad Poprád város levéltára Poprád város tanácsa Oklevelek U 922
32. 280312 • 1509-09-03 • Eredeti • SZEPESI KÁPTALAN
The old reference of the records: [...] archív v Levoči Pobočka Poprad Poprád város levéltára Poprád város tanácsa Oklevelek U 922
33. 280303 • 1446-1476-11-01U • Eredeti • SZEPESI 13 VÁROS
The old reference of the records: [...] archív v Levoči Pobočka Poprad Poprád város levéltára Poprád város tanácsa Oklevelek U 922

 

  • 1
  • 2