DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Szlovákia • Štátny archív v Levoči Pobočka Poprad • Poprád város levéltára: Poprád város tanácsa: Oklevelek (U 922) • 280312

DL-DF 280312
Date 1439-06-09
Issuer of charter HÉDERVÁRI LŐRINC NÁDOR
The old reference of the records U 922 / 26
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Szlovákia • Štátny archív v Levoči Pobočka Poprad • Poprád város levéltára: Poprád város tanácsa: Oklevelek (U 922)
Survival form Átírás 1504

Content provider