5 hit(s) (0.050 seconds)

1. 282635 • 1490-01-31 • Protokollum • KORPONA VÁROS
The old reference of the records: [...] v Banskej Bystrici Pobočka Zvolen Korpona város levéltára Korpona város tanácsa Stadtbuch U 780
2. 274491 • 1523-11-11 • Protokollum • KORPONA VÁROS
The old reference of the records: [...] v Banskej Bystrici Pobočka Zvolen Korpona város levéltára Korpona város tanácsa Stadtbuch U 780
3. 282636 • 1491-1512 • Másolat • KORPONA VÁROS
The old reference of the records: [...] v Banskej Bystrici Pobočka Zvolen Korpona város levéltára Korpona város tanácsa Stadtbuch U 780
4. 282637 • 1487-1525 • Másolat • KORPONA VÁROS
The old reference of the records: [...] v Banskej Bystrici Pobočka Zvolen Korpona város levéltára Korpona város tanácsa Stadtbuch U 780
5. 282638 • 1497-1525 • Másolat
The old reference of the records: [...] v Banskej Bystrici Pobočka Zvolen Korpona város levéltára Korpona város tanácsa Stadtbuch U 780