DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Szlovákia • Štátny archív v Banskej Bystrici Pobočka Zvolen • Korpona város levéltára: Korpona város tanácsa: Stadtbuch (U 780) • 282635

DL-DF 282635
Date 1490-01-31
Issuer of charter KORPONA VÁROS
The old reference of the records U 780 / 5 7 STATUTEN
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Szlovákia • Štátny archív v Banskej Bystrici Pobočka Zvolen • Korpona város levéltára: Korpona város tanácsa: Stadtbuch (U 780)
Survival form Protokollum

Content provider