DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 292808

DL-DF 292808
Date 1406-09-21
Issuer of charter GARAI MIKLÓS NÁDOR
The old reference of the records U 468 / XV 1 133
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Survival form Másolat 1775
Abstract Gumur. Garai Miklós nádor bizonyságlevele, amely szerint személyesen megjelent előtte Bubek István ispán fia László fia János királyi lovászmester a maga és Ferenc fia nevében, továbbá néhai Imre vajda és fia László és András, valamint Detre volt nádor fia Péter a maga és fivére, Miklós nevében. A megjelentek az alábbi örökvallást tették: Kemey nevű birtokukat vagy pusztájukat (possessionem seu praedium), amely Borsod megyében, a Hernad folyó menték fekszik, összes haszonvételeivel és tartozékaival egyemben örök jogon és visszavonhatatlanul a Gombaszegh-i remete barátoknak, azaz a Szeplőtelen Szűz tiszteletére szentelt kolostoruknak adományozzák, maguk számára semmiféle birtokjogot nem tartván fenn. ...lmár Imre királyi törvényszéki jegyző által 1775-ben készített hiteles másolat. Jelzete: BAZmLt. XV. l. 133. sz. Korábbi jelzete: BAZmLt, BmLt. IV. A. 501/b. Mat. XII. fasc. V. frustrum 172. Regesztáját közli: Zsigmond kori okmánytár, II/1. köt. 5006. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 52/65.

Content provider