DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 292812

DL-DF 292812
Date 1405-07-19
Issuer of charter EGRI KÁPTALAN
The old reference of the records U 468 / XV 1 137
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Survival form Másolat 1698
Abstract (Eger). Az egri káptalan az előtte Miskolc város bírái, valamint összes polgárai és hospesei nevében megjelent Iuan-nak mondott Miskolc-i polgár kérésére átírja Zsigmond király 1399. április 18-án kelt oklevelét (lásd 56. sz.), amelyet a nevezett eredetiben mutatott be, s amelyben Zsigmond király Bubek Detre nádort és annak diósgyőri várnagyait arra utasítja, hogy védelmezzék meg Miskolc falu polgárait mindazok ellen, akik őket háborgatni akarják, különösen pedig a néhai Zemere úr özvegyének Nog Solcza faluban lakó familiárisai ellen. Újkori másolat, amelyet a Magyar Kamara regisztraturájából 1698-ban készített Branik György regesztrátor; mellette ugyanezen a számon ennek XVIII. századi egyszerű másolata. Jelzete: BAZmLt. XV. l. 137. sz. Korábbi jelzete: BAZmLt. MvLt. IV. A. 1501/b. Sp. VI. fasc. 1. nr. 5. Közli: Szendrei János: Oklevéltár Miskolc város történetéhez. Miskolc, 1890. 73–73. és 76–77. Regesztája: Zsigmond kori okmánytár, II/1. köt. 4059. sz. - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 51/63.

Content provider