DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 247958

DL-DF 247958
Date 1384-09-12
Issuer of charter SOMOGYI KONVENT
The old reference of the records U 468 / 10
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
U 468 / BORSOD 10
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Survival form Átírás 1388
Abstract A somogyi Szent Egyed monostor konventje Szécsi Miklós országbíró 1384. augusztus 1.-én kelt utasítására (lásd 51. sz.) jelenti Erzsébetnek királynénak, hogy Zygeth-i János fia Péter mester királynéi ember a konvent tanúbizonyságának, György káplán úrnak, a Somoghuar-i Szent Péter apostol tiszteletére épült egyház rektorának a jelenlétében beiktatta Mykch bán fia Ákos mestert a Walkou megyei Ibram, Dethmar és Jama possessiók birtokába. A jelen volt birtokszomszédok közül csak Margit asszony, Zaztelek-i Miklós fia György mondott ellen a beiktatásnak; az ő ellentmondását azonban az országbíró utasításának az értelmében figyelmen kívül hagyták. Átírja Bubek Imre országbíró 1388. november 26-án (lásd 53. sz.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 46/52.
(12. die Egidii). A somogyi konvent jelenti Erzsébet királynénak, hogy Zeech-i Miklós országbírónak bírói intézkedését magába foglaló ítélkező és iktató levelére Zygeth-i János fia: Péter mesterrel, a királyi kúriából kiküldött királyi emberrel káplánjukat, a Somoghuar-i várbeli Szent Péter apostol-egyház rektorát (discretum virum dominum) küldték ki, akik visszatérve egybehangzóan (concorditer) jelentették, hogy Egyed-napon (szept. 1.) és a szükséges napokon összehíván a szomszédokat és a határosokat, ezek jelenlétében a Valkó megyei Ibrani, Dethmar és Jama birtokokra mentek és ezeket a birtokokat minden haszonvételükkel és tartozékukkal Mykch néhai bán fia: István fia: Akus mester részére iktatták (statuissent et commisissent) nem véve figyelembe Zaztelek-i Miklós fia: György özvegyének tiltakozását, és más tiltakozó nem volt. Átírta Bebek Imre országbíró 1388. november 28-án kelt privilégiumában. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Levéltára, Oklevelek 10.- Regeszta forrása: Publikált regeszta (Borsa Iván): SMM 31 (2000) 466. sz.

Search result navigation
Content provider