DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 247958

DL-DF 247958
Date 1384-09-01
Issuer of charter SZÉCSI MIKLÓS ORSZÁGBÍRÓ
The old reference of the records U 468 / 10
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
U 468 / BORSOD 10
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Survival form Átírás 1388
Abstract 1384–08–01. Wyssegrad. Szécsi Miklós országbíró utasítja a somogyi konventet, hogy iktassa be néhai Prodauiz-i Mykch bán fia István fiát, Akus mestert a Walkou vármegyei Ibram, Dethmar és Jana possessiók birtokába. Királynéi embernek jelölve: Zygeth-i János fia Péter. Az utasítás arra is kiterjed, hogy a birtokba iktatás során nem kell figyelembe venni Margit asszonynak, Zaztelek-i Miklós fia György özvegyének az ellentmondását. – Az előzményekhez tartozik, hogy I. Lajos király még 1381-ben megparancsolta a pécsváradi káptalannak ezen birtokba iktatás elvégzését, de az akkor Margit asszony ellentmondása miatt nem mehetett végbe. Margit asszony arra hivatkozott, hogy bizonyos, a Bozna-i káptalan által kiadott oklevelekkel tudja igazolni birtokjogát; ezeket az okleveleket azonban sem akkor, sem pedig a későbbre kitűzött határnapokon nem mutatta be, sőt a meg nem jelenése miatt reája kirótt büntetéspénzeket sem fizette meg. Az utolsó határnap 1384. október 6-a volt; az özvegy azon sem jelent meg. Megjelent viszont akkor Akus bán képviseletében ügyvédje, Pethew fia János és bemutatott két oklevelet, hogy bizonyítsa Akus bán jogait a mondott birtokokra. Ezt a két oklevelet (lásd 37. és 38. sz.) Szécsi Miklós országbíró át is írja tartalmilag. Átírja Bubek Imre országbíró 1388. november 26-án (lásd 53. sz.) - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 45/51.

Search result navigation
Content provider