DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169) • 65390

DL-DF 65390
Date 1377-08-23
Issuer of charter LÁSZLÓ ERDÉLYI VIKÁRIUS
The old reference of the records Q 169 / 4 A
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Záró
Abstract Albe. die dominico prox. a. f. b. Bartholomei ap. László mester Ozd-i főesperes és Goblinus, erdélyi püspöknek vicarius generalisa bizonyítja, hogy Miklós Zonuk-i főesperesnek és az erdélyi püspök Nezes-en túli vicariusának az oklevele értelmében augusztus 22-én (in octavis assumptionis Virginis Gloriose) meg kellett előtte jelenniök Mayad-i Albert fiainak: Tamásnak és Istvánnak, hogy választ adjanak Erzsébet úrnőnek, a nevezett Albert fia Miklós özvegyének a keresetére. A terminus megérkeztekor megjelent előtte Tamás személyesen, Istvánt pedig a szintén Tamás nevű procuratora képviselte, míg Erzsébet úrnő nevében megfelelő üv. levéllel Jakab fia Miklós jelent meg. Ekkor a két Tamás a Miklós vicarius oklevelében foglaltakra azt válaszolták, hogy ők hajlandók megfelelő becslés alapján eleget tenni a nevezett Erzsébet úrnőnek járó jegy- és nászajándék fejében, mely az özvegyet Albert fia Miklós birtokrészéből megilleti. - A vicarius úgy döntött, hogy in quindenis festi b. Michaelis arch. (október 13.) mindkét fél hozzon magával 4-4 fogott bírót Albert fia Miklós birtokrészéhez, akik azt a vicarius kiküldöttjének a jelenlétében felbecsülik, amiről a kiküldött testimunium in octavis festi Omnium Sanctorum (november 8.) köteles beszámolni. Eredeti, papír, zárlatán pecsét nyomaival. - Regeszta forrása: OL regeszta

Content provider