DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169) • 65443

DL-DF 65443
Date 1499-08-20
Issuer of charter ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
The old reference of the records Q 169 / 44
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Sombory család (Q 169)
Survival form Eredeti
Mode of sealing Függő
Abstract Ulászló király az erdélyi sókamarák comeseihez: Berzencze-i Bornemyza Jánoshoz és Prol Miklóshoz. Jóllehet ő Sombory Péternek a Ewrmezew birtokán, a Zamos folyó mellett, Dees királyi város közelében lévő hídjának a fenntartásához és helyreállításához, mivel azon a hídon át közlekednek szekereikkel együtt az összes sóvásárlók és sószállítók, királyelődjei intézkedése és gondoskodása alapján évenként 150 Ft értékű sót utalványoztatott ki általuk a deesi sókamarából, mégis most néhány hívének ez ügyben előterjesztett kérelmére, másrészt azon megfontolás alapján, hogy a nevezett Sombory Péter és utódai mindig igen nagy kiadásokkal tudják csak azt a hidat megjavítani, a 150 Ft-nyi sóhoz újabb 50 Ft-nyi sót utaltat ki úgy, hogy a király részéről a híd fenntartásához való hozzájárulás évi 200 Ft értékű, u.n. sales curriferi-re emelkedett. Azért szigorúan meghagyja a címzetteknek, hogy ettől kezdve a nevezett Sombory Pétenek és utódainak a híd fenntartására évenként 200 Ft értékű sót szolgáltassanak ki a Dees-i sókamarából a király számlájára. Vonatkozik ez a rendelkezés a jövőbeli erdélyi kamara ispánokra is. - A szöveg alatt jobbra: Ad relationem spectabilis et magnifici domini Petri comitis de Bozyn et de Sancto Georgio wayuode Transylvanensis. - Hártya - Függőpecsét – Regeszta forrása: OL regeszta

Content provider